Privacy

Privacyverklaring Saysawang Thaise Massage & Wellness

Saysawang Thaise Massage & Wellness, gevestigd aan Heksendans 71 4823 JX Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Heksendans 71
4823 JX Breda
06-23822506
Saysawang Thaise Massage & Wellness is te bereiken via saysawang@outlook.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Saysawang Thaise Massage & Wellness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saysawang@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Saysawang Thaise Massage & Wellness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling ( toezending factuur indien gewenst ).
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te    kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten aan u te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Saysawang Thaise Massage & Wellness neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saysawang Thaise Massage & Wellness) tussen zit.
Saysawang Thaise Massage & Wellness gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Sara salonsoft voor het maken van online afspraken en beheren van uw klantgegevens. Dit is een extern programma wat beveiligd is middels Microsoft Azure beveiliging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saysawang Thaise Massage & Wellness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
  • Alle door u ingevulde persoonsgegevens of telefonisch door u zelf doorgegeven gegevens worden bewaard voor de termijn van 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Saysawang Thaise Massage & Wellness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Camerabewaking

In de massagesalon hangen een 2 tal camera’s gericht op de ingang en balie van Saysawang.
Doel is beveiliging van personeel en klanten van Saysawang tegen ongewenste personen.
De beelden van deze camera’s worden opgeslagen en automatisch overschreven indien er geen aanleiding is geweest om de beelden te delen met het daartoe bevoegde gezag. ( lees: Politie /Justitie ). Er hangen absoluut geen camera’s in de ruimtes waar de massages worden gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Saysawang Thaise Massage & Wellness gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saysawang Thaise Massage & Wellness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar saysawang@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Saysawang Thaise Massage & Wellness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saysawang Thaise Massage & Wellness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via saysawang@outlook.com

© Saysawang Thaise Massage & Wellness mei 2018.

Saysawang snelmenu: